Bezpieczeństwo Zywności – Poziom 2

Po ukończeniu kursu bezpieczeństwa żywności poziom 2, osoba pracująca z żywnością otrzyma certyfikat, który jest wymagany przez prawo.

Ten kurs dotyczy zasadniczych aspektów higieny żywności i bezpieczeństwa na każdym etapie w procesie przetwarzania żywności, co w efekcie minimalizuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności, jak i również zapewnia bezpieczeństwo produktom, z którymi pracujesz i bezpieczeństwo konsumentów.

Ten kurs pokrywa zasadnicze aspekty higieny żywności i bezpieczeństwa każdego etapu w procesie przetwarzania żywności co w efekcie minimalizuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności, również zapewnia, bezpieczeństwo produktom z którymi pracujesz i bezpieczeństwo konsumentom. Również dowiesz się o tym jak przestrzegać zasad wymaganych przez prawo w pracy związanej z przemysłem spożywczym.

Nasze kursy Bezpieczeństwo Żywności oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są zatwierdzone przez Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom (ROSPA). Pieczęć ROSPA oznacza, że możesz mieć pewność – zaoferowane przez nas kursy, to najlepszy produkt na rynku zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.

Zawartość Kursu

  • Wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności
  • Higiena osobista
  • Zagrożenia w bezpieczeństwie żywności i ich kontrola
  • Obsługa żywności, przechowywanie i przygotowanie
  • Higiena i utrzymanie stanowiska pracy w czystości
  • Konstrukcja, układ pomieszczeń do obróbki żywności i kontrola szkodników
  • Kwiz z pytaniami wielokrotnego wyboru

Format

Kurs jest przedstawiony w formie pokazu slajdów, a jego zawartość jest podzielona na proste sekcje. Każda sekcja jest zakończona pytaniami wielokrotnego wyboru w celu sprawdzenia twojej wiedzy, przed przejściem do kolejnej sekcji. Po zakończeniu pokazu slajdów jest sekcja kwiz, która zawiera 30 pytań wielokrotnego wyboru. Aby zaliczyć kurs należy udzielić minimum 21 poprawnych odpowiedzi.Kurs kończy się wystawieniem certyfikatu, który bedzie dostępny do pobrania w formacie pdf odrazu po zaliczeniu testu. Jeśli ilość poprawnych odpowiedzi bedzie mniejsza niż 21, kurs nie zostanie zaliczony. Kwiz można powtórzyć dowolną ilość razy.

Czas trwania ilimit czasowy

Cały kurs może zająć około półtory godziny, nie ma również limitu czasowego, więc można go kontynuować w dowolnym czasie.

Certyfikat

Po zakończeniu i zdaniu testu, można pobrać certyfikat w formacie pdf, certyfikat jest w pełni akretydowany przez CPD.

Dostępne wersje językowe

Course Overview

Cena £25 bez VAT-u
Kurs zawiera wszystkie istotne elementy higieny i bezpieczeństwa żywnościowego i przewiduje wystawienie wymaganego certyfikatu osobom zawodowo zajmującym się żywnością.
Polski
POLSKI

2 - 3 Godziny

Nie ma dostępu
KUP TERAZ

Sign up to our newsletter