Bezpieczeństwo I Higiena Pracy – Poziom 2

Poziom 2tego kursu wprowadzi cię w bardziej detaliczne informacje związane z bezpieczeństwem i higienąpracy w porównaniu z poziomem 1, włącznie z dodatkowym rozszerzeniem na temat pierwszej pomocy w pracy.

Ten kurs pomoże ci dogłębnie zrozumieć problemy związane z bezpieczeństwem i higieną w pracy oraz pomoże lepiej zrozumieć jakie akcje prewencyjne pominny być wprowadzone w celu zmniejszenia możliwości wypadków w pracy, również jak należy postępować w sytuacji ekstremalnej.

Szkolenie to pomoże ci opracować i wdrożyć strategie redukujące zagrożenia wypadkowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wtedy, gdy zagrożony możesz okazać się ty lub twoi współpracownicy w środowisku roboczym.

Nasze kursy Bezpieczeństwo Żywności oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są zatwierdzone przez Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom (ROSPA). Pieczęć ROSPA oznacza, że możesz mieć pewność – zaoferowane przez nas kursy, to najlepszy produkt na rynku zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.

Zawartość kursu

 • Bezpieczeństwo ihigiena pracy, wymogi prawne oraz zobowiązania prawne
 • Ocena ryzyka
 • Kontrola wypadków w pracy
 • Ręczne prace transportowe, w jaki sposób uniknąć uszkodzeń ciała.
 • Substancje niebezpieczne i ich kontrola (COSHH)
 • Osobisty sprzęt ochronny (PPE)
 • Monitory i sprzęt wyświetlający (DSP) i związane z tym urazy
 • Praca z azbestem
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pierwsza pomoc i sytuacje kryzysowe
 • Zdrowie, higiena, palenie i stres w pracy.

Format

Ten kurs został przygotowany w formie interaktywnego pokazu slajdów, jego zawartość jest podzielona na krótkie sekcje. Każda sekcja kończy się podsumowaniem i pytaniami sprawdzającymi twoją wiedzę, co pomoże dobrze zapamiętać informacje. Aby ukończyć kurs i uzyskać certyfikat z akredytacją musisz zdać test sprawdzający, który składa się z szeregu pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru.

Czas trwania i limity czasowe

Ten kurs zajmie około 2 – 3 godzin, każdy powinien wybrać tempo odpowiednie dla niego.

Certyfikat

Certyfikat jest akredytowanym przez CPD, który będzie dostępny w formacie PDF odrazu po zdaniu testu.

Dostępne wersje językowe

Course Overview

Cena £25 bez VAT-u
Kurs udziela informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, odpowiednich regulacjach oraz jak zapobiegać powstawaniu wypadków.
Polski
POLSKI

2 - 3 Godziny

Nie ma dostępu
KUP TERAZ

Sign up to our newsletter